sady Pětatřicátníků 27

(bývalá Komenského ulice)

Sady Pětatřicátníků (v 19. století nejprve tzv. Kasern-Platz, pak Štěpánovy sady, v éře první republiky Kramářovy a v poválečném období Nejedlého sady) se rozprostírají mezi budovou Divadla Josefa Kajetána Tyla (tzv. Velkým divadlem) na jihu a Pobřežní ulicí na severu. Tvoří západní část někdejšího promenádního sadového okruhu, který obepínal středověké jádro města místo zbořených hradeb. Své nynější jméno sady získaly díky objektu kasáren 35. pěšího pluku, který stával přibližně v místech dnešního parkoviště.

Podobně jako v ostatních částech sadového okruhu se i v těchto místech historicky nacházelo městské opevnění, jehož součástí byly brány, které s postupným vývojem fortifikace měnily své pozice. Tak roku 1649 nahradila Nová (Říšská) brána na konci dnešní Prešovské ulice Skvrňanskou (Norimberskou) bránu v závěru nynější Riegrovy ulice. Bránu, zaslepenou v letech 1645–1648, nahradil pětiúhelníkový opevňovací bastion, tzv. Turecký šanc, který představoval nejrozsáhlejší předsunutou stavební součást plzeňského fortifikačního systému. V jeho patě se shromažďovalo větší množství vody a vytvářelo tak jeden z malých rybníčků, které se v blízkém předměstí Plzně vyskytovaly.

Protože bylo pro město a jeho obyvatele nadále neúnosné poskytovat ubytování vojsku ve svých domech, byla na místě zbouraného opevnění postavena kasárna známého císařsko-královského pěšího pluku č. 35, pro nějž byla Plzeň posádkovým městem již od roku 1771. Na budovu kasáren následně navázala bloková zástavba v jižním a severním směru. Spolu s východní stranou kasáren vytvořily tyto bloky uliční linii vymezující spolu s protilehlou hranou historického jádra promenádní prostor, který zde postupně vznikal místo zbořených hradeb.

Roku 1889 sady oživilo zavedení tramvajové dopravy. Zastávka Sady Pětatřicátníků dodnes tvoří jeden z nejdůležitějších přestupních uzlů plzeňské MHD. V rámci navržených architektonických změn na konci šedesátých let byl nejdříve zdemolován celý severní blok domů a následně 24. ledna 1969 došlo k odstřelu zchátralé budovy kasáren.

Čtyřproudá kapacitní komunikace, která vznikla po demolici kasáren, směřuje ve stopě Karlovarské třídy z Lochotína přes nynější most Generála Pattona kolem historického jádra po Klatovské třídě na Bory.

Budova tzv. Komendy na adrese Sady Pětatřicátníků 27 byla v majetku Západočeské univerzity, která zde měla učebny, do roku 2017, poté jí do svého majetku zakoupilo Město Plzeň. Po rozsáhlé rekonstrukci je nyní za zvýhodněné nájemné jej nyní poskytuje neziskovým organizacím, které pracují s dětmi.