Sedláčkova 29

Sedláčkova 29

Domy v Sedláčkově ulici ve své většiny odpovídají vkusu a stylu své doby – přelomu 19. 20. století, doby prudkého vzrůstu průmyslového města. Mají více pater, zasahují hluboko do nitra bloků a jejich architektonická výbava je směsicí různých stylových prvků – takže vlastně vytváří styl vlastní.

Přes jejich početní i hmotovou přesilu mezi nimi vyčnívá jeden jediný – čistě barokní Augustonův dům. Významný plzeňský stavitel a architekt zakoupil v roce 1732 jako parcelu, když původně gotický dům se středověkými sklepy padl za oběť velkému požáru o tři roky dříve. Nad klenutými stropy sklepů vyzdvihl malý architektonický skvost (uvádí se, že stavěl pro svého syna). Pod výrazným vykrajovaným štítem, který se svými oddělenými poli mezi krajními projmutými náběhy vypíná nad celým čtyřoosým průčelím, leží tři podlaží s vysokým řádem nehlubokých pilastrů, nad prvním patrem vybaveným korintskými hlavicemi.

Výrazným prvkem jsou i čabrakové motivy pod okny a především bohatě profilovaná téměř průběžná zvlněná nadokenní římsa. Půvabným detailem jsou dvě kasulová okénka a jedno nad nimi čtyřlaločné ve středu štítu.

Poměrně rozlehlý dvůr domu byl probádán archeologickým průzkumem, který odhalil mnohá tajemství plzeňských domácností.

Panorama 360°