Sedláčkova 32

Sedláčkova 32

Řadový čtyřpodlažní dům vyrostl spolu se sousedním číslem 34/270 po zbourání starších objektů v roce 1908. V té době už dlouho nepatřilo toto místo v severozápadním koutě městského zastavění mezi adresy nevyhledávané, obávané chudším obyvatelstvem nezřídka „černých řemesel“. V domě se objevuje mezi majiteli kotlář, zámečník. V sousedním domu tomu bylo podobně. Ani stížností na ně nebývalo málo, jejich činnost totiž vyvolávala obavy sousedů z ohně. Ovšem ani jiné živnosti nebyly těchto strachů prosté, např. vyhořeli pekař i ručníkář.

V roce 1734 se dům dostal do vlastnictví malíře Františka Julia Luxe – od roku 1725 i plzeňského měšťana. S jeho dílem se lze potkat nejen na Plzeňsku, ale i jinde v Čechách. Zdejší milovníci architektury a památek jistě znají jeho malby z kostela U Ježíška a v poslední době často zmiňovaná freska v Chotěšovském klášteře. Malíře po jeho smrti vystřídal sochař a štukatér Karel legát, z jehož děl je nutno zmínit hlavně oltář a tři boční oltáře poutního kostela sv. Anny u Horšovského Týna.

Nelze spekulovat o jejich vlivu na místo samé, pravda je, že stavitel současného domu vytvořil alespoň štítem domu kompozici, připomínající dávné renezanční štíty.

Panorama 360°