prev Předchozí dvorek
next Další dvorek
Smetanovy sady 11

Jižní fronta Smetanových sadů mezi Jungmannovou ulicí a Klatovskou je rámována a ovládána dvěma architektonicky výraznými objekty. Novobarokním hotelem Slovan (mimochodem s nejstarší historií v tomto místě) a funkcionalistickým objektem bývalé pojišťovny Riuione Adriatica di Sicurta, známým jako Adrie. Ostatní domy mez nimi jsou vedle nich poměrně nenápadné, se srovnatelnou výškou a víceméně rozložitější než domy na druhé severní straně, které se přimykají ke zbytkům městských hradeb.

Takový je i dvoupatrový dům č.11. Historicky vzato nepatří k nejstarším, na starých mapách je v 19. století jeho místo dlouho značené jako prázdná plocha. Jeho architektonické ztvárnění je střízlivé, vycházející z klasicistních principů jako většina měšťanských domů podél sadového okruhu. Fasádu zdobí mělce bosované pilastry vypínající se mezi kordonovou a uprostřed nad stlačeným štítem lomenou korunní římsou.

Ve velmi hustě a spletitě zastavěném prostoru vnitrobloku mezi Americkou, Klatovskou a Smetanovými sady, které je výsledkem prudkého industriálního rozvoje města překvapí téměř poklidný dvůr se zelení, za kterou musíte projít úzkou partií mezi dvorním křídlem a vysokými stěnami sousední nemovitosti zleva. Jsou to převážně dvorní křídla a průmyslové objekty klempířské a instalatérské firmy J. K. Rudolf, které patřily v sousedství i domy na Klatovské 5 a 7 i bezprostředně sousedící dům č. 9 a které byly vzájemně propojeny.

Ze zajímavých provozů se tu uvádí prodejna s vlastní výrobou lahůdek a lihovin Emila Fische v době první republiky. Ovšem pamětníků již mnoho nebude.

Panorama 360°