Malá 5-6

Malá 5

Dům byl postaven na parcelách dvou původních domů – č. p. 43 č. p. 43b. V roce 1554 jej získal směnou švec Matěj Kulhánek, kterého ve vlastnictví vystřídal sladovník Jan Pěkný, který za něj zaplatil 160 kop. V roce 1610 se majitel Matěj kysela pustil do neuvážených oprav a musel opět nechat zazdít dveře, které prolámal do zdi domu. V příštích letech zřejmě vyhořel, protože roku 1629 získal spáleniště po domě kloboučník Jiřík Wosrman. Ten byl majitelem sousedního domu č. p. 43b a spojil obě stavby v jednu. Nového domu se ujal po jeho smrti nový manžel Wosrmanovy ženy Eliáš Holtzhaj. Jedna z jeho dcer pak při dědickém řízení ztratila pro „rozmařilost“ nárok na svůj podíl. Dům koupil za 300 kop roku 1673 lazebník Šebestián Pirkner. Roku 1747 jej získal Jan Leminger, od roku 1759 do roku 1842 dům držela rodina Žďárských. V roce 1842tuto nemovitost koupil stavitel Martin Stelzer a zavázal se, že starý dům hned zboří a na jeho místě postaví nový, což také udělal. Fasáda domu byla opravena kolem roku 1870. Od orku 1994 zde sídlí Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina a spol.


Malá 6

Dům, který je spojen s baštou obrácenou do sadů 5. května, v historii držela celá řada majitelů nejrůznějších řemesel – v roce 1571 ho za 190 kop koupil kolář Ondřej Petrželka, pak jej vlastnil jirchář Řehoř Raboch, kožešník Václav Sayfrid, truhlář Kašpar Regauer, hřebenář Dominik Kur a další. V druhé polovině 19. století zde provozovala hostinec Kateřina Růžičková. Starý jednopatrový dům byl v roce 1879 upraven stavitelem Ferdinandem Stelzerem – ten jinak rozdělil místnosti, přistavěl nádvorní trakt, pavlače, záchody. Zůstala jen stará čelní zeď a také stará hranolovitá třípodlažní bašta. Je čtvercového půdorysu, z masivního kamenného zdiva s mocností více jak jeden metr. Zprvu zezadu otevřená konstrukce věže byla později dozděna a zachovala se dodnes. Pod objektem jsou dvě patra mohutných sklepů. V přízemí se nachází restaurace se zachovanou středověkou studnou.

Zdroj: Plzeň, krok za krokem I. (vydavatel: Starý most s.r.o.)

Panorama 360°