prev Předchozí dvorek
next Další dvorek
nám. Republiky 3

nám. Republiky 3/ Dům U zlatého beránka

Měšťanský původně gotický dům na středověké parcele, dále renesančně, barokně a klasicistně upravovaný s pseudobarokní fasádou. V interiéru dochovány původní gotické sklepy a klasicistní klenby. Nedílná součást prostředí městské památkové rezervace v blízkosti radnice.

Dům původně gotický, renesanční přestavba ve 2. polovině 16. století, barokní 1738, raně klasicistní ve 3. čtvrtině 18. st., klasicistní v 1. pol. 19. st. Fasáda upravena 1889. Úprava 1924. Gotické, případně renesanční zdivo patrně až v přízemí domu. Z renesanční ani barokní přestavby se nezachovaly viditelné stopy. Klenby v přízemí jsou zčásti raně klasicistní ze 3. čtvrtiny 18. st., zčásti klasicistní z první poloviny 19. st., kdy byla upravena fasáda.

Zděný omítaný dvoupatrový dům na obdélném půdorysu s pseudobarokní fasádou – slohové prvky jsou vyjádřeny hlavně ve štuku (lisénové rámy s čtvrtkruhovým změkčením rohů, křivkové parapety). Průčelí do náměstí šestiosé, v přízemí členěné omítkovým pásováním. V přízemí vlevo polokruhem zaklenutý vjezd, dále dva vchody a výlohy obchodů. Patrová římsa je profilovaná. Okna pater jsou po dvojicích sdružena. Okna 1. patra mají rovné římsy, parapety člení vpadlá obdélná pole. Dvojice oken oddělují lisény s naznačenými plochými hlavicemi s motivem triglyfů. Při pravém nároží ještě navíc široká pásovaná liséna. Okna 2. patra mají profilované šambrány a zdůrazněné vrcholové klenáky. Parapety zdobí ploché obrazce na bočních stranách volutovitě vykrojené a doplněné motivem čabraky. Mansardová střecha spočívá na vysazené profilované hlavní římse. Na severní straně navazuje úzký, velmi hluboký dvůr s levým dvorním zděným křídlem na obdélném dlouhém půdorysu. V patrech při křídle jsou úseky novodobě upravené pavlače na původních vykrajovaných krakorcích. Zadní část dvora obklopují ze tří stran patrová, samostatně upravená křídla s nepodklenutými pavlačemi na vykrajovaných krakorcích.

Panorama 360°